Czy telewizja pomaga?

Bardzo często spotykamy się z opinią, że telewizja to zjadacz czasu i otumanianie mas. Naukowcy bija na alarm widząc pokolenie młodych ludzi wpatrujących się godzinami w migający ekran. Czy telewizja to rzeczywiście samo zło?
Oczywiście nie można oskarżać jej za wszystkie nasze niepowodzenia życiowe i błędnie podejmowane decyzje. Wszak to my mamy władzę nad pilotem a nie on nad nami. Musimy panować nad czasem, który decydujemy się poświęcić na oglądanie oferty telewizyjnej.
Jednocześnie przy odpowiednim wyborze programów czas przeznaczony na ich oglądanie nie musi być stracony. Oprócz rozrywki możemy znaleźć tam programy naukowe i przyrodnicze, które przybliżą nam ciekawe zagadnienia. Kanał kulinarny przyczyni się do poszerzenia menu, a historyczny przypomni wiele ciekawych faktów.
Są jeszcze bardziej namacalne dowody na znaczenie telewizji w naszym życiu. Często za poszkodowanymi przez los osobami ujmują się reporterzy w swoich społecznych programach. Wskazują na błędy urzędników, niesprawiedliwe postępowanie władz lub starają się załagodzić sąsiedzkie niesnaski. Powstają też specjalne fundacje, pomagające szczególnie pokrzywdzonym. Oddziaływanie telewizji ma wielką moc dlatego również telewizyjne zbiórki pieniędzy ratują niejedno życie i zdrowie.

Comments are closed.